A webhely tartalmának megjelenítéséhez cookie-kat használunk. Az alábbi Cookie szabályzata alatt további információkat találhat ezzel kapcsolatosan.

close

6./ Elállási jog

 

Fogyasztó:

A Szindor Webáruház Kft. tájékoztatja Vevőit, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt, tehát a Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 20. §-a alapján.

 

Szindor Webáruház Kft.:

 

Amennyiben a Vevő (Fogyasztó vagy Vállalkozás) a megrendelt termék(ek) vételárát nem fizeti, úgy a Szindor Webáruház Kft. a szerződéstől elállhat. Megilleti a Szindor Webáruház  Kft.-t az elállás joga abban az esetben is, amennyiben olyan termék megrendelése történt, amely a készletből kifogyott, és azt a Szindor Webáruház  Kft. már nem tudja megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a Szindor Webáruház  Kft. azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából pl. felek megállapodása alapján a megrendelt termék más termékre történő szerződésmódosítása céljából. Amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget a Szindor Webáruház  Kft. 15 napon belül visszautalja a Vevő bankszámlájára.

 

6.1. Fogyasztói elállási jog gyakorlásának menete

 

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

-        a terméknek,

-        több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,

-        több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

-        ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, a már hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől indokolás nélkül jogosult elállni.

Az elállási nyilatkozat mintája a hivatkozott kormányrendeleten kívül a jelen ÁSZF mellékleteként letölthető.

 

Elállás esetén a Fogyasztónak a jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül (akár a 14. naptári napon) vissza kell juttatnia igazolt módon a Szindor Webáruház Kft. részére az alábbiak szerint:

 

Eladó székhely címére (2161 Csomád, Kossuth út 103.), illetve a Szolgáltató tájékoztatása szerint megjelölt címre futárszolgáltat segítségével vagy postai ajánlott küldeményként.

 

Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Ha a Fogyasztó az elállási jogát gyakorolja, a Szindor Webáruház Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Azonban, ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, hanem a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Szindor Webáruház Kft. nem köteles megtéríteni.

Szindor Webáruház Kft. mindaddig visszatarthatja a fentiekben meghatározott összeget (termék ára és futár vagy postaköltség), amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Felhívjuk a Fogyasztók figyelmét, hogy Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke, akár 100 % is lehet. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szindor Webáruház Kft. azonban jogosult követelni a termék használatból adódó anyagi kár megtérítését a Fogyasztótól.

Elállási nyilatkozat PDF letöltése