A webhely tartalmának megjelenítéséhez cookie-kat használunk. Az alábbi Cookie szabályzata alatt további információkat találhat ezzel kapcsolatosan.

close

A Szolgáltató Online Felület Általános Szerződési Feltételei

(Fogyasztóvédelmi Tájékoztató)

Tartalomjegyzék

 

1./  A Szolgáltató (a továbbiakban: Szindor Webáruház kft.  vagy Eladó) adatai2

2./  Általános információk. 2

3./ A http://szindor.hu honlapon folytatott tevékenység. 2

4./ Felhasználási feltételek. 3

4.1. Felelősség. 3

4.2. Szerzői jogok. 3

5./ Megrendelés. 3

5.1. A Honlapon történő rendelés menete. 4

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás. 4

5.3. Adatbeviteli hibák javítása. 4

5.4. A szerződés létrejötte. 5

5.5. A szerződés iktatása. 5

5.6. Fizetés, termékek ára. 5

5.6.1. Fizetési módok. 5

5.6.2. Termékek ára. 5

5.7. Számla. 6

5.8. Átvétel6

5.9.  Szállítás. 6

5.9.1 Szállítók. 6

5.9.2. Kiszállítási díjak. 6

5.9.3. Kiszállítás módja. 6

5.9.4. Kézbesítés menete. 8

5.9.5. Felelősségvállalás a kézbesítésért. 8

5.10. Hírlevélre történő feliratkozás. 9

6./ Elállási jog. 9

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete. 9

6.2. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek. 10

7./ Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás. 10

7.1 Hibás teljesítés. 11

7.2 Kellékszavatosság. 11

7.3 Jótállás. 11

8./ Jogérvényesítési lehetőségek. 13

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek. 13

8.1.1. Panaszügyintézés helye. 13

8.1.2. Panaszügyintézés módja. 13

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek. 14

8.2 Jogvita. 14

9./ Sütik, cookie-k. 14

10./ Dokumentumok. 15

 

1./  A Szolgáltató adatai     

Cégnév: SZINDOR WEBÁRUHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szindor Webáruház kft. vagy Eladó)

Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

Képviselő: Szilágyi László és Sándor István ügyvezetők önállóan

Cégjegyzékszám: 13 09 205567

Adószám: 27300286-2-13

Pénzintézet neve és bankszámlaszáma: OTP Észak-keleti r. 11738008-21476167-00000000

Ügyfélszolgálati elérhetősége:

Link: https://www.szindor.hu/contact-us

E-mail cím: info@szindor.hu

Tárhely szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Tárhely szolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.

Tárhely szolgáltató cégjegyzékszáma: 13 06 055290

Tárhely szolgáltató adószáma: 22206118-2-13

Tárhely szolgáltató elérhetősége: admin@megacp.com

2./  Általános információk

Üdvözöljük a Szindor Webáruház kft. által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://szindor.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A weboldal Felhasználója a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3./ A http://szindor.hu honlapon folytatott tevékenység

/http://szindor.hu a továbbiakban Honlap vagy Webáruház/

 

A Szindor Webáruház Kft.  a Honlapon üzleti tevékenysége során ipari, mezőgazdasági, konyhai, valamint takarító és fertőtlenítő és egyéb berendezések értékesítését folytatja. A Szindor Webáruház Kft. magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

 

A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Online ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen Online ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja, hogy a webáruházban történő megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

4./ Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Szindor Webáruház Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szindor Webáruház Kft – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a Szindor Webáruház Kft-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

Amennyiben a webáruház tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a webáruház üzemeltetőjének, vagyis az Eladónak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

5./ Megrendelés

A Honlapon keresztül történő megrendeléshez a Vevőnek regisztrálnia nem szükséges, azonban a regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlásait. A felhasználónak a vásárláskor – amennyiben ezeket egy korábbi regisztráció alkalmával nem adta meg – az alábbi adatokat szüksége megadnia:

 1. Név
 2. E-mail cím
 3. Számlázási név, cím
 4. Szállítási cím
 5. Telefonszám
 6. Fizetési mód

 

A Vevő a termékek nevéről, bruttó áráról a Honlapon, az adott termék nevére kattintva informálódhat. A Szindor Webáruház Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltozás esetén a már megrendelt áru a rendeléskori áron kerül kiszállításra.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-16:00 óráig történik. Amennyiben a Vevő ezen időintervallumon kívül adja le megrendelését, az a következő napon kerül feldolgozásra.

5.1. A Honlapon történő rendelés menete

A Vevőnek a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeket először a kosarába kell helyeznie, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba" gombra kattintva tehet meg. A kosárba több termék is elhelyezhető. A Vevő úgy tud több terméket a kosárba helyezni, hogy egyszerűen rákattint egy termék kategóriára, azon belül kiválasztja a terméket, majd akár egy másik termékkategóriára kattintva szintén elhelyezhet további terméket anélkül, hogy kosarának tartalma törlődne.

A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található „Kosaram” feliratú gombra kattintva. A kosár tartalma alatt megjelenő megrendelési adatlapot a Vevőnek ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni az Eladó részére. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez illetve ezen a felületen kell kiválasztania a kívánt fizetési módot is.

A kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához.

Ha a Vevő már nem szeretne tovább nézelődni a Webáruházban, akkor megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket illetve az Adatkezelési Tájékoztatót - az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával - és a „Megrendelem" feliratra kattintania. A „Megrendelem" gombra kattintva a Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja a Vevőt arról, hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó e-mailben is tájékoztatja a Vevőt az 5.2. pontban leírtaknak megfelelően.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Honlapon történő vásárlás esetén a jelen Online Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szindor Webáruház Kft mint Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.

A Szindor Webáruház Kft. a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Vevő által leadott megrendelésnek, azt a Vevő köteles a Szindor Webáruház Kft. részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni.

A Szindor Webáruház Kft. felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon elérhető termék a megrendelést követően mégsem áll a Szindor Webáruház Kft. rendelkezésére. Ebben az esetben a Szindor Webáruház Kft. levélben és telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a megrendelést a Szindor Webáruház Kft. törli, és a Vevőt a törlésről is értesíti.

Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. A Szindor Webáruház Kft. visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Vevő megrendelésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Vevő jogosult a vételi ajánlatát visszavonni a Szindor Webáruház Kft. részére megküldött e-mail útján vagy a központi ügyfélszolgálatra történő telefonhívással.

5.3. Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Kuka” gomb használatával, a darabszámot pedig a „+” és a „-’ jelekkel tudja megadni, az adatok módosításához pedig a rendelési oldal alján, baloldalon található kék gomb segítségével léphet vissza).

5.4. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

5.5. A szerződés iktatása

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

5.6. Fizetés, termékek ára

5.6.1. Fizetési módok

A Szindor Webáruház Kft megrendelt termékek fizetésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 1.        Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futár igénybevételével kerül kiszállításra, a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak fizeti meg készpénzben. Utánvétellel történő fizetés esetén az Eladó jogosult kezelési költséget felszámolni, melynek mértéke a fizetési mód kiválasztásakor kerül feltüntetésre, meghatározására a vásárolt termék értéke alapján kerül sor;
 2.        Előre utalás bankszámlára személyes átvétel vagy kiszállítás esetén: a Vevő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve személyes átvételét megelőzően fizeti meg az Eladó bankszámlájára banki átutalás útján. A bankszámlaszámot az Eladó, ha a Vevő az előre utalással történő fizetési módost választotta, e-mailben küldi el a Vevő részére. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés elküldése után az Eladó az átutalásos számla másolatát e-mailen elküldi a Vevő részére, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a megrendelésének kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határidejének (számla elküldésétől számított 15 nap) lejártáig nem íródik jóvá az Eladó számláján, Eladó törli a megrendelést és nem köteles a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően teljesíteni a megrendelést;
 3.         Bankkártyával történő fizetés: Az Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy a termék megrendelését követően bankkártyás fizető felület használatával előre történjen az áru ellenértékének megfizetése a SimplePay és  Barion által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer segítségével. Amennyiben a Vevő ezen fizetési módot választja, a rendszer átirányítja őt a SimplePay és Barion által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megtéríteni.

5.6.2. Termékek ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon kerül feltüntetésre, mely vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (HUF) értendő.

Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendeléseket, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Vevő részére. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Hibás árfeltüntetése esetén az Eladó, a rendelés visszaigazolásában (telefonon történő 2. visszaigazolás) ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5.7. Számla

Az Eladó papír alapú számlát állít ki. A Szindor Webáruház Kft a számlát legkésőbb a termék átadásakor bocsátja a Vevő rendelkezésére.

5.8. Átvétel

A Vevő a megrendelt árut a rendeléskor kiválasztottaknak és Szindor Webáruház Kft. által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően a Vevő megadott szállítási címén a visszaigazoló e-mailben jelzett időintervallumban futárszolgálat által történő házhozszállítás keretében veheti át.

5.9.  Szállítás

5.9.1 Szállítók

A Szindor Webáruház  Kft-től megrendelt termékek kiszállítását vagy saját logisztikai rendszerével végzi, vagy az alábbi külsős vállalkozót bízza meg:

 •          Magyar Posta Zrt- MPL Logisztikai Üzletág (Magyar Posta Zrt., Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu);

5.9.2. Kiszállítási díjak: A szállítás minden esetben ingyenes.

5.9.3. Kiszállítás módja

A) SZÁLLÍTÁS MPL FUTÁRSZOLGÁLATTAL:

A Magyar Posta a postacsomagok kézbesítését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között kétszer kísérli meg. A kiszállítás és a kézbesítés kaputól-kapuig szolgáltatást jelent. Az MPL futár a Magyar Posta ÁSZF-je és a megkötött közös szerződés szerint nem köteles a kiszállított küldeményt kapun/épületen belül kikézbesíteni vagy mozgatni.

A 40 kg alatti küldeményeket a Magyar Posta MPL futárszolgálata (kis zöld autó) egy szállító futárral kézi erővel mozgatva kézbesíti. A 40 kg feletti küldeményeket a Magyar Posta MPL emelő hátfalas autóval szállítja, a küldeményt pedig kézi emelő segítségével mozgatja a sofőr futár a Megrendelő/Címzett kapujáig. Mindkét esetben az MPL futár nem hagyhatja el a gépjárművét, tehát emeletre, kapun belüli egyéb helyre nem tud kézbesíteni.

A küldemények kiszállítását az MPL futár (egymást követő munkanapokon) kétszer kísérli meg.

A személyes kézbesítés érdekében a címzett köteles biztosítani a címhely egyszerű beazonosíthatóságát valamint könnyű és biztonságos megközelítését (pl: lépcsőházi kulcs, kapukód rendelkezésre bocsátása, az állattartás szabályainak betartása). A címzetten kívüli egyéb jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a postai küldemények címzett részére történő átadásáért.

Az első kézbesítés során az MPL futár a címzett vagy annak meghatalmazottjának beazonosítását követően először az utánvét összeg beszedését végzi el, amennyiben a küldemény postai utánvéttel került feladásra. Majd átadja a küldeményt címzett vagy annak meghatalmazottja részére.

Az utánvét összeg kifizetése, vagy akár az utánvét nélküli küldemény átvétele előtt nagy alapossággal és körültekintéssel kell ellenőrizni a postai küldemény csomagolását, annak épségét. Amennyiben bármilyen sérülést tapasztal a címzett a küldeményen, akkor vagy azonnal megtagadhatja a küldemény átvételét, vagy helyszíni átvételkor hívja fel az ügyfélszolgálatunkat a további teendőkről.

Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a címiraton feltüntetett címzetti magyarországi telefonszámon a Posta – az értesítő hátrahagyását megelőzően – megkísérli egyeztetni a másodszori kézbesítés időpontját. A telefonszám hiánya, illetve az egyeztetési kísérlet sikertelensége esetén a Posta csomag küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, melyen feljegyzi a kézbesítési kísérlet dátumát (hónap, nap, időpont) és azt a telefonszámot, amelyen a másodszori kézbesítés időpontját a címzett egyeztetheti. A címzett által (az értesítő alapján) kezdeményezett egyeztetés elmaradása esetén a csomag küldemény kézbesítésének másodszori kísérletére a következő munkanapon kerül sor.

A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a kézbesítési pontos, illetve rendelkezésre tartási (őrzési) időt, ahol és ameddig a postacsomag küldeményt a jogosult átveheti.

A postacsomag küldemények a kézbesítési ponton a két kézbesítési kísérlet között nem vehetők át, a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a postacsomag küldeményt csak a második kézbesítési kísérletet követően veheti át.

Lehetőség van délutáni kiszállításra is 40 kg alatti küldemények esetén bizonyos településeken. Délutáni kézbesítés esetén a Magyar Posta postacsomag kézbesítését 17:00 és 20:00 óra között is megkísérli. Ez nem zárja ki azt, hogy a Magyar Posta a postacsomag küldemény kézbesítését általános (08:00 és 17:00 óra között) időpontban is megkísérelje. Ha a vállalt időpont előtt történő kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a vállalt időben történő kézbesítés számít első kézbesítési kísérletnek. Ezen időintervallumban történő kézbesítési kísérletet a Posta csak a honlapján közzétett DÉLUTÁNI ÉS SZOMBATI KÉZBESÍTÉS dokumentumban közzétettek szerinti településeken vállalja.

Délutáni kézbesítést ellátó postai kézbesítési helyek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI16_Delutani_es_szombati_csomagkezbesitest_ellato_postai_szolgaltatohelyek.pdf

Az MPL futárszolgálattal feladott küldeményekről az alábbi módon tud tájékozódni:

A küldemény feladását követően a Magyar Posta MPL-től kapott E-mailben, melyben megtalálja küldemény feladásának a dátumát, a feladott küldemény(ek) azonosítóját, postai utánvét esetén az utánvét összeget, valamint a postai MPL ügyfélszolgálat telefonos és email-es elérhetőségeit. A küldemény(ek) nyomon követése az MPL által megküldött e-mailben lévő küldemény azonosítóra klikkelve érhető el.

Az MPL futárszolgálat szállítási feltételeiről további részleteket a Magyar Posta hivatalos weboldalán található Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei oldalon „Általános Szerződési Feltételek”-ben, illetve az MPL Üzleti Csomag Fuvarozási Szolgáltatás oldalon található „MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei” –ben tájékozódhat:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1

Ha címzett a küldeményt sérülten jegyzőkönyv nélkül veszi át, vagy fent leírtakat nem teljesíti sérülés esetén, akkor már sem a szállítmányozó, sem pedig a feladó nem tudja a panaszt befogadni, mivel ekkor már nem igazolható egyértelműen a szállítási sérülés, vagyis a terméken keletkezett sérülés helye, módja és ideje.

Szállítási sérülések

A Szindor Webáruház Kft. minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a futár jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a futárszolgálathoz vagy Cégünkhöz írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja már az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e/ nem hiányos e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. A kárigény elbírálásához a teljes küldeményt – a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt – kell a Posta rendelkezésére bocsátani, így azt közvetlenül a Vevő tudja eljuttatni a Postához. A kármegállapítási jegyzőkönyv mintáját az Általános Szerződési feltételek végén található linkre kattintva töltheti le.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a Szindor Webáruház Kft felelősséget nem vállal.

5.9.4. Kézbesítés menete

A szindor.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje termékenként változó. Az általános teljesítési határidő 3-10 munkanap. Egyes termékek készleten vannak, míg másik alacsony vevői igények miatt csak megrendelésre érkeznek, ezért az ilyen termékek várható szállítási idejéről az Eladó a Vevőt telefonon és/vagy írásban értesíti. Az első kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén, a címiraton feltüntetett címzetti magyarországi telefonszámon a Magyar Posta – az értesítő hátrahagyását megelőzően – megkísérli egyeztetni a másodszori kézbesítés időpontját. A telefonszám hiánya, illetve az egyeztetési kísérlet sikertelensége esetén a Magyar Posta a csomag küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, melyen feljegyzi a kézbesítési kísérlet dátumát (hónap, nap, időpont) és azt a telefonszámot, amelyen a másodszori kézbesítés időpontját a Címzett egyeztetheti. A Címzett által (az értesítő alapján) kezdeményezett egyeztetés elmaradása esetén a csomag küldemény kézbesítésének másodszori kísérletére a következő munkanapon kerül sor. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a Magyar Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a kézbesítési pontot, illetve rendelkezésre tartási (őrzési) időt, ahol és ameddig a postacsomag küldeményt a jogosult átveheti. A postacsomag küldemények a kézbesítési ponton a két kézbesítési kísérlet között nem vehetők át, a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a postacsomag küldeményt csak a második kézbesítési kísérletet követően veheti át.

5.9.5. Felelősségvállalás a kézbesítésért

A postai kiszállítás sikertelensége, és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

 1.        a Vevő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a Magyar Posta által használt gépjárművek bármelyikével,
 2.        a Vevő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg Feladó (Eladó) részre,
 3.         a Vevő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

A Magyar Posta szállításával kapcsolatos további részleteket, információkat a Magyar Posta honlapján található Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF-ben) olvashat.

A Szindor Webáruház Kft. a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli és az érintett, fent említett szállítást végző szolgáltató felé továbbítja a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat.

5.10. Hírlevélre történő feliratkozás

Azon Vevők, akik regisztráláskor a „Feliratkozás hírlevélre” mellett lévő kockát kipipálták, vagy a weboldal főoldalának alján lévő adatlapot kitöltötték, és ezáltal jelezték, hogy a jövőben igényt tartanak a webáruház által küldött hírlevelekre, a Szindor Webáruház Kft. e-mail címét rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a jövőben hírleveket küld részére. A hírlevélre történő feliratkozást követően a Szindor Webáruház Kft. visszaigazoló e-mailt küldd a Vevő részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

6./ Elállási jog

A Szindor Webáruház Kft. tájékoztatja Vevőit, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján.

Amennyiben a Vevő a megrendelt áru ellenértékét a futárnak nem adja át, abban az esetben a Szindor Webáruház  Kft. a szerződéstől elállhat. Megilleti a Szindor Webáruház  Kft. az elállás joga abban az esetben is, amennyiben olyan áru megrendelése történt, amely a készletből kifogyott, és azt a Szindor Webáruház  Kft. már nem tudja megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a Szindor Webáruház  Kft. azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt termék más termékre történő szerződésmódosítása céljából, amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget a Szindor Webáruház  Kft. 15 napon belül visszautalja a Vevő bankszámlájára.

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás részére) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

 1.        terméknek,
 2.        több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3.         több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán a Szindor Webáruház  Kft. székhelyére vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szindor Webáruház  Kft. részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szindor Webáruház Kft. részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szindor Webáruház Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szindor Webáruház Kft.-nek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Szindor Webáruház Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szindor Webáruház Kft. címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék Szindor Webáruház Kft. címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. A Szindor Webáruház Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy a Vevő, mint Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szindor Webáruház Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szindor Webáruház Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szindor Webáruház Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szindor Webáruház Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén a Szindor Webáruház Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a Szindor Webáruház Kft. által eladott termékek tekintetében:

 1.        olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Szindor Webáruház Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 2.        olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
 3.         olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 4.        olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7./ Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

A Szindor Webáruház Kft. minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készít.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a Posta jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a Postához írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja már az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. A kárigény elbírálásához a teljes küldeményt – a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt – kell a Posta rendelkezésére bocsátani, így azt közvetlenül a Vevő tudja eljuttatni a Postához. A kármegállapítási jegyzőkönyv mintáját jelen ÁSZF végén található linkre kattintva töltheti le.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a Szindor Webáruház  Kft. felelősséget nem vállal.

7.1 Hibás teljesítés

A Szindor Webáruház  Kft. hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Szindor Webáruház  Kft. a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

7.2 Kellékszavatosság

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Vevővel kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Vevő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

 1.        kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szindor Webáruház Kft.-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
 2.        az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,
 3.         a hibát a Szindor Webáruház Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
 4.        a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy az Eladónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Kicserélés vagy elállás esetén a Szindor Webáruház Kft. nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szindor Webáruház Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szindor Webáruház Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szindor Webáruház Kft-vel közölni. Hiba esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Szindor Webáruház Kft. a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szindor Webáruház Kft.-t terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Vevő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szindor Webáruház Kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A Szindor Webáruház Kft. által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.3 Jótállás

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Szindor Webáruház Kft. a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Vevőnek jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Szindor Webáruház Kft. mentesül a jótállási kötelezettség alól ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vevővel, mint Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Szindor Webáruház Kft.-t megillető jogok a szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Vevőre, mint Fogyasztóra.

A jótállás időtartama:

 •          10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 •          100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 •          250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő kezdete:

 •          Abban az esteben, ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezte üzembe, a jótállási határidő kezdete az átadás napja;
 •          Abban az esteben, ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon belül helyezte üzembe, a jótállási határidő kezdete az üzembe helyezés napja.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a jótállási igény érvényesítéskor a Szindor Webáruház Kft. – ellenkező bizonyítás hiányában – az átadás napjától számítja a jótállási határidő kezdetét.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a készüléket 6 hónapon belül üzembe helyezte, és a beszerelés napjától számított határidőben kívánja jótállási igényét érvényesíteni, úgy a fogyasztót terheli az üzembe helyezés pontos dátumának bizonyítási kötelezettsége az üzembe helyezését igazoló számlával vagy számviteli bizonylattal. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 1.        Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A Fogyasztót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján megillető kötelező jótállás esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek azzal, hogy a jótállási jegy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.

2) A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Szindor Webáruház Kft. bármely telephelyén, fióktelepén, a székhelyén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A Szindor Webáruház Kft. a jótállási jegyet elektronikus vagy papír alapon adja át a fogyasztó részére, legkésőbb a termék átadását követő napon.3) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha pedig a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

4) Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1.        A Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

2) A Szindor Webáruház Kft. a Fogyasztónál bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

I. a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

II. a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

III. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

IV. a hiba bejelentésének időpontját,

V. a hiba leírását,

VI. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

VII. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát (ha a Szindor Webáruház Kft. a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót)

VIII. az eltérés indokát, ha az Eladó szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget,

IX. a tájékoztatást arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

3)       A Szindor Webáruház Kft. a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja, valamint azt három évig köteles megőrizni.

4)       A Szindor Webáruház Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor aSzindor Webáruház Kft. a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

5)       Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Szindor Webáruház Kft., amely elismervényen feltünteti

a)       a Fogyasztó nevét és címét,

b)       a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c)       a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti. 

6)       Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

o    Megrendelő neve és címe

o    Üzlet neve és címe

o    Vizsgálat tárgya

o    Vizsgálati díj összege

o    Vizsgálati díj fizetésére kötelezett

o    Termék beérkezésének időpontja

o    Vásárlás időpontja

o    Minőségi kifogás bejelentésének időpontja

o    Fogyasztó kifogása

o    Vizsgálati módszerek

o    Vizsgálat megállapításai indokolással ellátva

o    Tájékoztatás

o    Egyebek

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 •          szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte le, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 •          rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 •          helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;

elemi kár, természeti csapás okozta. A jelen szabályzatban, illetve a jótállásról szóló leírásban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű jótállást nem vállal. Kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A szolgáltató oldalai olyan kapcsolattartó pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.

8./ Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1.1. Panaszügyintézés helye

A Vevő az áruval vagy a Szindor Webáruház Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: 4034 Debrecen, Pipóhegy utca 18/B. e-mail: info@szindor.hu

8.1.2. Panaszügyintézés módja

A Szindor Webáruház Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szindor Webáruház Kft. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.  Szindor Webáruház Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles. A Szindor Webáruház Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szindor Webáruház  Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vevő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szindor Webáruház Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szindor Webáruház Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.

8.2 Jogvita

Amennyiben a Szindor Webáruház Kft. és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szindor Webáruház  Kft-vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva töltheti le: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek „”.

A Társaság székhelye szerinti illetékes békéltetőtestület:

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.   A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31  

9./ Sütik, cookie-k

A Szindor Webáruház Kft. Honlapján cookie-kat használ, melyről részletesen az alábbi linken olvashat.

10./ Dokumentumok

 1.        Általános szerződési feltételek LETÖLTÉS
 2.        Elállási, felmondási tájékoztató LETÖLTÉS
 3.         Elállási nyilatkozat LETÖLTÉS
 4.        Termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás LETÖLTÉS ,
 5.        Üzlethelyiségen kívülitörténő értékesítés LETÖLTÉS
 6.          Magyar Posta kármegállapítási jegyzőkönyv mintája

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szindor Webáruház Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. január 01.